THORENS TD 124 Mk2 Turntable + SME 12″ Tonearm + Stanton 681EEE Cartridge

4.900,00

THORENS TD 124 Mk2 Turntable + SME 12″ Tonearm + Stanton 681EEE Cartridge

4.900,00

Categoria:
Brand:Thorens